Ετοιμες εικόνες KONSTANTINOS ANGELAKIS © 2011 - DRAPANIAS KISAMOU CHANEA Φωτο. απο τοιχογραφίες English
Φωτογραφίες από την αγιογράφηση των εικόνων των εισοδίων και του αγίου Νικολάου στον μητροπολιτικό ναό των εισοδίων της Θεοτόκου Χανίων